ZAKON O PREDIZBORNIM OBEĆANJIMA

Moja galerija: Bojan Otašević, 2008: Nesanica L, algrafija 100x70cm; Moja kritika (autorski tekst): Emil Živadinović;

            Ne znam da li bilo koja država na svetu u svojoj zakonskoj osnovi ima "Zakon o predizbornim obećanjima"? Ukoliko nema – utoliko bolje – možda je to jedinstvena prilika da nešto ponudimo svetu, da civilizovani svet u nečemu počne da se ugleda na nas, da Srbija postane primer organizovanog društva. Zvuči jednostavno, a samim tim i teoretski moguće. Dakle, trebalo bi da naša čuvena Narodna skupština izglasa "Zakon o predizbornim obećanjima" (u daljem tekstu Zakon) i da njime reguliše određene norme političkog ponašanja:

 

1) Obrasce, formulare koje će u pisanoj formi popuniti i dostaviti u Arhivu Izborne komisije svaki pojedinačni kandidat za odbornika, poslanika ili bilo šta drugo;

2) Obrasce, formulare koje će u pisanoj formi popuniti i dostaviti u Arhivu Izborne komisije svaka stranka ili grupa građana koja se kandiduje na izborima. Te obrasce bi u ime stranke trebalo da popuni i potpiše predsednik stranke;

3) U već pominjanim obrascima i za pojedince i za stranke treba da bude jasno definisano šta su predizborna obećanja, tj. šta će pojedinac, odnosno politička stranka uraditi u definisanim vremenskim periodima – mesec dana, tri meseca, godinu dana, četiri godine i slično (u slučaju izborne pobede);

4) Stranka treba u svom formularu da definiše i ko su potencijalni koalicioni partneri u budućoj vladi, a koje su joj druge stranke apsolutno neprihvatljive za koalicionog partnera u budućoj vladi;

5) Stranka treba da u formularu, odnosno obrascu upiše imena ljudi koji će zauzeti ministarska radna mesta u slučaju da ta ista stranka formira određena ministarstva. Naravno, nedopustivo je da se u formular upiše, npr. Petar Petrić – naš kandidat za ministra. Mora se upisati i na koje ministarstvo puca Petar Petrić, npr. kandidat za ministra za dijasporu. Iz razloga da Petar Petrić pošto-poto ne bi postao ministar, makar i vera, to se mora sprečiti;

6) Zakon mora da predvidi i kaznene odredbe za neispunjena predizborna obećanja. Ako neki političar predizborno obeća da će, npr. u svom mandatu za četiri godine izgraditi auto-put, zatim bude izabran za ministra, pa u predviđenom, obećanom vremenskom periodu taj auto-put ne bude izgrađen, to bi Zakon morao da tretira kao krivično delo i da predvidi adekvatne kazne – od zabrane daljeg bavljenja politikom za počinioca, pa do zatvorske kazne.

           

            Ako bi takav Zakon postojao, glasači – građani – ili šta već… bi znali za koga glasaju i za šta glasaju, ne bi bilo laži niti prevare. U nekoj Utopiji, možda…

Poseta:3719

KOLUMNA - poseta(51886)

UTOPIJA - poseta(17563)

ATLANTIS - poseta(17246)

RIZNICA - poseta(155548)

ZONA - poseta(7100)