DEJAN STOJILJKOVIĆ: KONSTANTINOVO RASKRŠĆE

MojaKritika: Emil Živadinović, jul 2015; MojaGalerija: Bojan Otašević, Dijalog 1, 2011. 

            Literatura nam bolje od istorijskih udžbenika pruža uvid u život onakav kakav je zaista bio u nekom vremenu i nekom prostoru. "Konstatinovo raskršće" je upravo takva knjiga, jer čitaocima na prijemčiv način dočarava ratnu 1944. godinu u okupiranom Nišu.

            Jednostavno rečeno, u pitanju je zanimljiva knjiga koju svakako treba pročitati i preporučiti. U biti, doživaljaj knjige se razlikuje od čitaoca do čitaoca, posebno ako je knjiga "višeslojna", kako bi to "kritičari" rekli. Moj čitalački doživljaj fokusiran je ne toliko na centralnu radnju romana, koliko na verno prikazane okolnosti pod kojima se radnja događa. A okolnosti su takve da ni danas, 70 godina kasnije, ni u samom Nišu koji je poprište radnje, niti u Srbiji, ni među plebsom, ni među političarima, čak ni među istoričarima, jednostavno nemamo nikakav "koncenzus" o tim istim okolnostima. Srbija je bila pod nacističkom okupacijom, a srpski narod, podeljen u dva tabora, se više bavio međusobnim satiranjem nego borbom protiv okupatora. U isto vreme, hara i bugarska vojska, spram koje su nacisti med i mleko. Istovremeno, britanska i američka avijacija bombarduju srpske gradove, sejući smrt među civilima u toj meri da nemački okupatori narodu izgledaju kao spasioci. A pristiže i Crvena armija. Dakle, besni ne samo "klasičan" rat, frontalni i gerilski, već istovremeno i rasni, i klasni, sudar kultura i sudar svetova. Kao da sve to nije dovoljno, pisac uvodi u priču cara Konstantina, potragu za drevnim relikvijama i vampire. Konstantin je, istovremeno, i neka vrsta metafore za jedan unutrašnji sukob, put od greha do pokajanja i na samom kraju do oproštaja.

            Ponovo, kako ni dan-danas Srbi, još uvek isto podeljeni, ne mogu da se slože oko uloge partizana, četnika, Nemaca, saveznika i svih drugih koji su se zatekli u ratu, voljno ili nevoljno, tako ova knjiga nudi dragoceno viđenje tog mutnog perioda. Živo su opisani provincija, njeni viđeni ljudi, kafane, običaji, kao i tajne koje krije grad koji postoji hiljadama godina, dobro su oslikani karakteri komunista, četnika, ratnih profitera, nemačkih oficira. I to je ono što, lično, kao čitalac, smatram vrednim.

            Usuđujem se da kažem da se ova knjiga suštinski ne razlikuje od knjiga kao što su "Da Vinčijev kod", ili bilo koja knjiga Ketrin Nevil ("Osmica", "Magični krug"...) ili "Poslednja tajna Hrama" (Pol Sasman, takođe Lagunino izdanje za Srbiju). Sve te knjige su, manje-više, pisane po istoj matrici – uzbudljiva avantura u kojoj obični ljudi, čije se sudbine na neki način prepletu sa sudbinama slavnih istorijskih ličnosti, kreću u poteru za drevnim relikvijama. Naposletku, u literarnom smislu, imamo pravu "inflaciju" raznih kopalja sudbine, svetih gralova, menora i koječega drugog svetog, eto, dođosmo i do mačeva imperatora... Zamišljam da će autori širom sveta nastaviti da pišu o vratolomnim poterama za okultnim predmetima koji mogu da promene sudbinu sveta, i recimo, za 50 godina, biće napisano više knjiga koje u centar po ko zna koji put stavljaju Hitlera, Cezara, Napoleona i druge slavne ličnosti, tako da će verovatno biti napisano više avantura u kojima oni navodno sudeluju, nego što su ovi dana u životu proživeli! Ipak, ove knjige su neverovatno zanimljive za čitanje...

            Sa druge strane, pitam se, ako Himler, možda, i jeste "zaslužio" da se o njemu pišu knige, da li su to isto "zaslužili" i neki četnički major Nemanja Lukić ili neki niški trgovac Krsman Teofilović, jer njihova imena zahvaljujući uspehu ove knjige, imaju prilike da postanu metafore za nešto što ovi, možda, nikad nisu ni bili u stvarnom životu. Ipak, kamo sreće da i drugi gradovi po Srbiji (ne računajući Beograd) dobiju svoje literarne "spomenike", jer ova knjiga je upravo "spomenik" gradu Nišu.

 

MojaKritika: Emil Živadinović, 2015. Naslov knjige: Konstantinovo raskršće. Autor: Dejan Stojiljković. Copyright ©2009, 2010 Dejan Stojiljković. Copyright ©2010 ovog izdanja Laguna, Beograd. CIP - Narodna biblioteka Srbije, Beograd, ISBN 978-86-521-0398-0 / 821.163.41-31 / 94(497.11); COBISS.SR-ID 198104588

Poseta:2334

KOLUMNA - poseta(51884)

UTOPIJA - poseta(17562)

ATLANTIS - poseta(17245)

RIZNICA - poseta(155543)

ZONA - poseta(7098)