ZAKON O UTOPIJSKOJ VLADI

MojaKritika: Emil Živadinović, 2012; MojaGalerija: Bojan Otašević, Akt 14_001, 2011. 

 

Ja nisam zakonopisac niti sam pravnik. Ovo su literarni navodi.

Donji tekst nije predlog zakona - tekst ukazuje na smisao zakona kakve želim za ljude.

Ja znam da će svaki srpski političar biti najdublje zgađen mnome ako pročita ovaj tekst. Ali, ovo je moje viđenje pitanja opstanka - oni ili narod....

 

 

Smisao ovog zakona:

- ogleda se u tome da se uništi kategorija profesionalnih političara - da se jedni te isti ljudu ne vuku decenijama po skupštinama, ministarstvima, vladama itd...

- ogleda se u tome da ministri i ostali ljudi na vlasti budu stručni za to što rade

- ogleda se u tome da što već broj školovanih ljudi tokom svog života aktivno učestvuje u vlasti

- 12 godina bavljenja politikom i svakodnevnog pojavljivanja po medijima je sasvim dovoljno, možda i previše, za jednu osobu - a kamoli za narod...

 

Jedna osoba se politikom može baviti najviše 12 godina (pri čemu za to prima državnu platu) i to poštujući sledeće:

- najviše dva mandata kao narodni poslanik (dva trogodišnja mandata - najduže 6 godina)

- najviše jedan mandat kao premijer koji je i ministar (jedan trogodišni mandat)

- najviše jedan mandat kao zamenik premijera koji je i ministar (jedan trogodišni mandat)

- najviše jedan mandat kao ministar (jedan trogodišni mandat)

- najviše dva mandata kao zamenik ministra (dva trogodišnja mandata - najduže 6 godina)

 

Kada jedna osoba navrši 12 godina rada kao profesionalni političar (pri čemu za to prima državnu platu) - više se ne može nikada postaviti na radno mesto koje i dalje podrazumeva državnu platu. Izuzetak od ovog pravila su profesori univerziteta, koji se nakon završetka profesionalne političke karijere mogu vratiti na univerzitet.

 

Jedna osoba, nikada i ni pod kojim uslovima ne može istovremeno primati dve države plate.

 

Dvanaest godina profesionalnog rada u politici se odnosi na sve vidove bavljenja politikom, a pri čemu se prima državna plata - i isto pravilo se primenjuje na sve nivoe vlasti, bez obzira da li je neko odbornik u lokalnoj gradskoj ili pokrajinskoj skupštini, ili ministar.

Jedna osoba može biti najviše ukupno 12 godina u politici, kako god rasporedila mandate.

 

Mandat - traje tri godine.

Uuoliko se mandat ranije prekine zbog prevremenih izbora ili iz bilo kog drugog razloga - osobi - političaru koji je koristio mandat se računa kao da je iskoristio pune tri godine.

 

Svaki ministar mora biti zadužen za svoj resor, odnosno ministar ne može biti „bez portfelja“.

 

Jedna osoba može samo jednom u svom životu biti imenovana za ministra u Vladi, predsednika vlade (premijera) ili zamenika predsednika Vlade, bez obzira na trajanje vlade (pun mandat ili se mandat prekida zbog vanrednih izbora ili bilo čega drugog).

 

Premijer je istovremeno i ministar zadužen za svoj resor, odnosno premijer ne može obavljati funkciju ukoliko nije zadužen za ministarski resor.

 

Vlada može imati samo jednog potpredsednika.

 

Potpredsednik Vlade je istovremeno i ministar zadužen za svoj resor, odnosno potpredsednik Vlade ne može obavljati funkciju ukoliko nije zadužen za ministarski resor.

 

Ministar mora imati završen fakultet. Dodatni uslov je da je fakultet završio pre svoje 30-te godine života.

Završene više škole, visoke škole, strukovne škole i specijalizacije - nisu dovoljne za obavljanje ministarskog posla.

 

Ministar mora imati najmanje 10 godina radnog iskustva sa fakultetskom diplomom u svojoj struci.

 

Svaki ministar ima svoja dva zamenika koji su istovremeno i pomoćnici i savetnici i sve ostalo. Zapošljavanje još ljudi sa istim statusom nije dozvoljeno.

 

Da bi neko bio ministar - neophodan uslov je da je u ili nekoj prethodnoj vladi bio zamenik ministra. Zamenik po pitanju faklutetske diplome i radnog iskustva mora da ispunjava iste uslove koje ispunjava i ministar.

Jedna osoba može biti na funkciji zamenika ministra u najviše dva mandata.

 

Smernice za funkcionisanje utopijske vlade:

Nije bitno da li Vlada broji 20 ili 30 ili 40 ministarstava. Bitno je da ministar mora biti stručan u svojoj oblasti.       

            Ministar zdravlja npr. mora biti lekar.

            Ministar ekonomije npr. mora biti ekonomista.

            Ministar vera npr. mora biti diplomirani teolog.

            Osoba koja je, npr. lekar - ne može biti ministar urbanizma i prostornog planiranja.

            Osoba koja je, npr. diplomirani inženjer poljoprivrede - može biti samo ministar poljoprivrede, i ničega drugog. Ne može biti ministar npr. zaštite životne sredine ili bilo čega drugog.

            Ministar sporta mora biti proslavljeni sportista i reprezentativac, aktuelni ili bivši. Ministar sporta određuje predsednike nacionalnih sportskih saveza (teniskog, fudbalskog, košarkaškog itd.). Predsednici nacionalnih sportskih saveza moraju biti proslavljeni sportisti i reprezentativci, aktuelni ili bivši, a ne mogu biti ljudi iz sveta politike.

 

            Mora biti precizno propisano posebnim zakonom koju fakultetsku diplomu mora imati ministar omladine, ili ministar dijaspore, ili ministar kulture itd. Izbor ministara gde različita fakultetska diploma može doći u obzir mora biti strogo profesionalan, nikako ispolitizovan.

Poseta:3155

KOLUMNA - poseta(51852)

UTOPIJA - poseta(17541)

ATLANTIS - poseta(17222)

RIZNICA - poseta(155498)

ZONA - poseta(7082)